Fjellreven på Dovre

Fjellreven er et av våre mest utrydningstruede pattedyr, og det er igangsatt et avlsprosjekt som har gitt positive resultater for arten. På tross av dette ble fjellreven ansett som en truet art da det ble gjort opp status i 2015. Å komme inn på en fjellrev er ikke enkelt. Som følge av avlsprosjektet er noen … Mer Fjellreven på Dovre

Siste innlegg med bilder av Svala og Valentina sammen

Jeg har kommet til veis ende med bildene fra workshop i akt fotografering med Håkon Grønning tidlig i april. Jeg har fortsatt noen igjen som jeg ikke har vist fram, og de kommer senere. Denne gangen viser jeg bilder av Svala og Valentina sammen ute i vårskogen. Tidligere på dagen hadde vi fotografert dem både … Mer Siste innlegg med bilder av Svala og Valentina sammen